Яка кінцева роль громадських організацій?

Еліс Ґуґелів, Ендрю Стерн


переклад Вікторія Алієва


*цей текст є скороченною версією перекладу статті
Еліс Ґуґелів та Ендрю Стерна «What`s Your Endgame?».
З повною версією перекладу можна ознайомитися ТУТ
Підписатися на журнал можна ТУТ

Громадська організація “Дивовижні” взялась за переклад цієї статті,
щоб дати можливість активістам дізнаватись про цікаві підходи та думки,
робити свої організації та ініціативи більш стійкими та успішними.


Розмір організації не обов’язково дорівнює її впливу. Насправді, більшості НУО ніколи не досягти такого організаційного розміру, який дозволив би їм впроваджувати зміни самостійно. Високі структурні бар’єри обмежують їм доступ до фінансування, необхідного для суттєвого та сталого зростання. Зважаючи на це, керівникам НУО саме час задатися більш фундаментальним запитанням, аніж простим «Як розширитися?». Натомість, ми радимо замислитися над питанням «Яка наша кінцева роль?»

Кінцева роль (end-game) – це специфічна роль, яку НУО має намір взяти на себе у комплексному вирішенні соціальної проблеми при умові, що організація вже довела ефективність своєї головної моделі або інтервенції. Ми визначаємо шість кінцевих ролей для НУО, і тільки один з них включає розширення, що необхідне для сталості та масштабування існуючих послуг. На нашу думку, НУО слід вимірювати свій успіх тим, як вони допомагають у вирішенні поставленого завдання в рамках конкретної зони відповідальності. У більшості випадків керівники НУО повинні сприймати свою організацію як спробу досягти однієї з кінцевих ролей у чітко визначений термін.

Отже, яка ваша кінцева роль?

end-game_cover


ВІД РОЗШИРЕННЯ ДО УМОЖЛИВЛЕННЯ ВПЛИВУ


Зважаючи на структурні бар’єри та сумнівні перспективи їх подолання, більшості організаціям у соціальному секторі буде складно перейти до етапу прискореного зростання, не кажучи вже про повномасштабну діяльність. Без необхідного капіталу для розвитку ключових спроможностей це все може закінчитися спустошеними банківськими рахунками та величезним нереалізованим потенціалом. Через це керівникам НУО слід змістити свою увагу з розширення на вплив, якого можна досягти за допомогою організації.

Фокусування на соціальному впливі, звісно, — спільна риса сучасних НУО. Керівники НУО постійно працюють не тільки над місією та візією, але й над бажаним соціальним впливом і власною теорією змін. Тенденція розробляти заяви про цільовий соціальний вплив зосередила неприбутковий сектор і, можливо, підвищила його ефективність. Але в них не вистачає двох важливих елементів. По-перше, часто неправильно оцінюється загальний масштаб проблеми, за яку береться НУО. У результаті не враховується розрив між тим, чого організація може досягти, і чого проблема насправді вимагає. Приміром, НПО може зазначати швидкість зростання в 10-15 % на рік. У комерційному секторі така швидкість була би доволі вражаючою, але вона навряд чи серйозно вплине на соціальну проблему, масштаби якої вимагають зростання на 500 чи навіть 1000 %.

По-друге (і що важливіше), у таких заявах ніяк не зазначається, як саме організація збирається працювати з широкою соціальною проблемою. Наприклад, чи є план тиражування програм через модель франшизи? Чи є можливість переконати державні органи впровадити цю програму чи послугу? Коротше кажучи, НУО слід думати не тільки про прямий вплив, якого вони сподіваються досягти, але й про загальну зміну в секторі, яку вони прагнуть зробити. Ми вважаємо, що кожна НУО повинна визначити не тільки свою місію, візію та цільовий вплив, але й ще одну важливу річ – свою кінцеву роль. Знову, під терміном «кінцева роль» ми розуміємо специфічну роль, яку НУО має намір взяти на себе у спільній роботі над викликами в конкретній проблемній області. У нашому дослідженні НУО ми нарахували всього кілька організації, які чітко окреслили таку свою роль.


КІНЦЕВІ РОЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ


Ми розробили рамку з шести кінцевих ролей, на які НУО слід звернути увагу (див. «Обираючи кінцеву роль: шість сценаріїв» нижче). Ця рамка базується на попередніх дослідженнях розширення НУО. Як НУО визначити, яка кінцева роль їй підходить? Можна почати з обдумування ключових характеристик проблеми, на яку вона націлилася, та операційну модель організації. Ці фактори повинні підказати, до якої кінцевої ролі слід іти, а також навести на думку про те, які спроможності слід вибудовувати у процесі зростання.

Відкрите джерело. НУО, яка обирає кінцеву роль «відкрите джерело», інвестує в дослідження й розробки з метою винайдення й відточення нової ідеї чи підходу до інтервенції. Після цього організація працює над поширенням цієї ідеї або підходу, виступаючи у ролі хаба знань, який може стати ресурсом для інших організацій. У деяких випадках НПО з цією моделлю також будуть займатися й адвокацією. Класичний приклад такої кінцевої ролі – «Анонімні алкоголіки» (АА). Це рамка роботи з залежністю, яку може запозичити й впровадити будь-яка релігійна чи інша НПО. Насправді, АА не проводить жодних зібрань АА. Замість цього вона є ресурсним центром, надаючи інструкції й мотиваційні матеріали місцевим АА-групам, а такі групи вже організовують зустрічі учасників. Словом, ключова компетенція організації «Відкрите джерело» — ефективне управління знаннями.

end-game_cover

Тиражування. НУО з кінцевою роллю «Тиражування» намагається поширити використання свого продукту чи моделі без розширення самої організації. Щоб досягти цієї кінцевої ролі, НУО потрібно продемонструвати дієвість свого підходу, а потім знайти інші організації, що можуть його використовувати. У багатьох випадках інші організації спроможні впровадити цей підхід ефективніше, аніж організація-розробник, через потужнішу інфраструктуру або довіру в окремій громаді. У деяких випадках засновники НУО ставлять за мету модель тиражування, тому що з ними зв’язалися інші сторони щодо створення подібної організації в іншому місці, але у них [засновників] немає ані мотивації, ані можливості масштабувати свою модель на інші локації. Як тільки інші організації запровадять таку модель або продукт, НПО з кінцевою роллю тиражування може стати або сертифікаційною інституцією, що підтримує стандарти якості, або навчальним центром, що демонструє найкращі практики потенційним наслідувачам моделі або продукту.

Мережі чартерних шкіл – основний приклад моделі тиражування. На додачу до додаткового рівня конкуренції шкільним системам, у яких вони функціонують, чартерні школи випробовують нові педагогічні методики, розклади та інші новітні підходи до покращення успішності учнів. Але впровадження таких інновації зазвичай вимагає глибокого знання місцевих інституцій. Через це успішні чартерні школи, наприклад Harlem Success Academy в Нью-Йорку і North Star Academy в Нью-Арку, шт. Нью-Джерсі, часто засновують центри тиражування, у яких освітяни з різних громад можуть навчитися застосовувати модель.

end-game_cover

Державна адаптація. Якщо обрано таку кінцеву роль, НУО повинна довести ефективність свого концепту й продемонструвати, що її інтервенція може бути масштабною. На наступному етапі організація адвокатує необхідні зміни в політиках й бюджетних рішеннях. Як тільки модель чи продукт будуть адаптовані державою, НУО може продовжувати виступати у ролі радника або постачальника послуг для державних органів влади. При цьому масштаб необхідної інтервенції в численні (якщо не більшість) проблем повинен бути достатньо критичним для втручання держави.

Розвиток системи універсальних дитячих садочків у США на початку 20 ст. є хорошим кейсом такої моделі. Приватні благодійні установи, притулки й парафіяльні школи заснували й керували першими дитсадками в країні. Після того, як освітні інституції стали визнавати переваги раннього навчання для розвитку дитини, почалася інтеграція класів дитсадка в існуючу систему державних шкіл. До Першої світової війни всі найбільші американські системи міських шкіл включали дитячий садок, а кількість учнів у дитячих садках при державних школах перевищувала загальну кількість учнів у приватних школах у пропорції 19 до 1.

end-game_cover

Комерційна адаптація. НУО, чия кінцева роль – комерційна адаптація, має на меті або знизити ринкову неспроможність, або неефективність, таку як невизначеність чи недостатність інформації. Інколи НУО може шукати шляхи для заповнення таких пробілів у виробництві або постачанні послуг на етапі, коли початкові витрати або стратегічні ризики занадто високі, щоб до них виник будь-який комерційний інтерес. Таким підприємствам необхідно мати компонент, що генерує прибуток і є привабливим для бізнесу, що ним скористається, як тільки НУО зменшить реальні або потенційні ризики, пов’язані із таким компонентом. Наприклад, нещодавно університети створили центри, у яких інженери та інші співробітники можуть розробляти й випробовувати продукти або прототипи послуг, які може згодом запозичити бізнес.

Ще один приклад – мікрофінансування. Піонери, такі як BRAC і Grameen Foundation, довели, що бідним можна надавати послуги і при цьому отримувати прибуток. Згодом комерційні банки почали працювати у провідному сегменті на ринку мікрофінансування. НУО продовжують працювати у складнодосяжних сегментах для підготовки позичальників для ширшого ринку, проводять дослідження й розробляють нові продукти. Вони також допомагають підтримувати високу якість послуг на ринку комерційного мікрофінансування.

Інша форма комерційної адаптації з’являється тоді, коли НУО інкорпорує такий компонент заробленого прибутку, що його весь або його значну частину організація заробляє комерційною діяльністю. Перші спроби таких організацій, як Ashoka, а також нещодавня поява руху за інвестиції в соціальні зміни доводять, що у ринкових рішеннях росте наголос на соціальний сектор. Більше того, донори більш схильні включати генерацію прибутку в грантові критерії. Організація The Spark Fund of the Global Alliance for Clean Cookstoves, наприклад, заявляє, що кожен грантер «повинен продемонструвати, яким чином бізнес досягне сталого зростання протягом тривалого часу». Інколи за комерційну рентабельність щиро виступають засновники НУО. Приклади таких тенденцій – Digital Divide Data, постачальник послуг з цифрового контенту, який отримує більшість прибутку від клієнтів, що сплачують за послугу; або ж Riders for Health – логістична організація у сфері охорони здоров’я, мета якої подвоїти вплив на соціальні зміні, рухаючись до сталої моделі заробленого прибутку.

end-game_cover

Виконання місії. НУО, кінцевою роллю якої є виконання місії, має чітко окреслену й реально досяжну мету. Організації, що фокусуються на ліквідації таких хвороб, як полімієліт або малярія, — хороший приклад такої моделі. Одна з сучасних організацій з такою кінцевою роллю – End7. Це НУО, чия місія — ліквідувати сім запущених тропічних хвороб до 2020 р. Така місія надає End7 унікальність мети, що допомагає вирівняти її короткотермінову діяльність з довготерміновою стратегією.

У більшості випадків після досягнення цілі НУО слід поступово згортати свою діяльність. Але занадто часто НУО в цій категорії починають дрейфувати у спробах залишитися на плаву, навіть коли їхня місія вже виконана. Організації слід працювати далі після цієї точки, тільки якщо вона має особливо цінний капітал або спроможність, які можна направити на іншу соціальну мету. The March of Dimes, наприклад, була заснована для боротьби з поліомієлітом і займалася програмами допомоги пацієнтам й пошуком вакцини. Як тільки Джонас Салк і Альберт Сабін розробили вакцину й поклали край епідемії поліомієліту в США, організація повторно розгорнула свої ключові ресурси – величезну мережу низових ініціатив та бренд, якому довіряють, щоб слугувати новій місії: попереджати вроджені патології й смертність серед немовлят.

end-game_cover

Сталі послуги. Рішення постачати сталі послуги є начебто прихованою кінцевою роллю для усіх НУО за промовчанням, але він не завжди правильний. Така модель має сенс тільки коли НУО може задовільнити соціальну потребу, яку бізнес і держава задовільнити не спроможні. Що стосується комерційної адаптації, лідери НПО можуть перевірити, чи профіль ризику й прибутку їхнього продукту або послуги відповідає потребам комерційної компанії. Якщо говорити про державну адаптацію, тут слід оцінити, чи державні інститути просто не бажають імплементувати модель інтервенції, чи їм не вистачає на це спроможності. (В останньому випадку, НУО може вдатися до адвокації і допомогти державному сектору вибудувати таку спроможність).

Американські некомерційні лікарні є хорошим прикладом кінцевої ролі надання сталих послуг. Вони заповнюють пробіли в національній системі охорони здоров’я, наприклад у справедливому доступі до послуг, який ані держава, ані бізнес заповнити навряд чи зможуть. Такі організації мають комбіноване фінансуються – заробляють прибуток й отримують благодійні внески. Також для них вкрай важливі сильні зв’язки з місцевими громадами. Більше того, вони часто орієнтуються на споживача й громадську роботу, що стимулюють підзвітність і ефективність.

Насправді, ефективність — ключова характеристика НУО з такою кінцевою роллю. Зазвичай вони повинні прагнути досягти ще більшого соціального впливу, використовуючи таку ж кількість ресурсів чи навіть меншу. Саме тому їм потрібно розвивати лідерство й операційну діяльність світового рівня.

end-game_cover«КІНЕЦЬ» ЯК ПОЧАТОК


«Смерть – це наш спільний пункт призначення, — зазначив Стів Джобс у своїй промові перед випускниками Стенфорду в 2005 р. — Ще нікому не вдалося втекти від неї. Так і має бути, адже Смерть є одним із найкращих винаходів Життя. Вона є його агентом змін». Ціль НУО, як і ціль життя окремої людини, повинна бути похідною від цього невідворотного фіналу. Звісно, мінімальне розширення – життєво важливе для кожної НПО, для розвитку її спроможності. Але воно не є причиною для існування.

НУО слід зважати не тільки на соціальний вплив, якого вони прагнуть досягти, але й на секторальні зміни, які вони просувають. «Розширення» в цьому контексті набирає нового значення. І справді, для деяких організацій досягнення соціального впливу у великому масштабі буде означати сповільнення зростання бюджету й передачу послуг своїм провайдерам. У будь-якому випадку, НУО, що визначає свою кінцеву мету уже на ранньому етапі свого існування, схильна оптимальніше використовувати ресурси на ранніх етапах зростання.

Кожна із окреслених шести кінцевих ролей має визначений цикл і передбачувану бюджетну траєкторію. Як тільки організація доведе ефективність свого концепту при мінімальному розмірі, її бюджет має відповідати кінцевій ролі, до якої вона прагне, і тільки кінцева роль «сталі послуги» вимагає збільшення бюджету У всіх інших кінцевих ролях бюджет НУО не буде різко зростати з часом. Навпаки, він буде навіть зменшуватися.

Гірка правда в тому, що НУО буде найбільш ефективною, якщо вона буде прагнути до кінцевої ролі, що концентрується на створенні руху через модель відкритого джерела чи тиражування або ж працює над промоцією державної чи комерційної адаптації. (Виконання місії – особливий випадок, який переважно характерний для НУО, що працюють в конкретних проблемних зонах.) Адаптація однієї з таких моделей – непроста справа. Створення руху вимагає від керівників НУО налаштовуватися на співпрацю в тому ключі, який для молодих організацій, що мають фокусуватися на сталості власних операційних процесів, буде особливо складним.


КІНЦІ ТА ЗАСОБИДля стейкхолдерів у соціальному секторі питання «Яка ваша кінцева роль?» — тільки перший щабель. Щоб зіграти свою роль у максимізації соціальних змін, їм потрібно змінити підхід до управління організаціями й взаємодії між собою. Ми вважаємо, що керівникам НУО слід звернути увагу на такі базові імперативи.

Визначити свою кінцеву якомога раніше. Уже на етапі стартапу НУО слід визначати не тільки місію та бажаний соціальний вплив, але й кінцеву роль. Кінцеві ролі не обов’язково взаємовиключні і необов’язково очевидні одразу, як у засновників виникне ідея чи концепт. Але свідомі роздуми над ним допоможуть організації прокласти шлях до максимального соціального впливу й запобіжать зосередженню виключно на організаційному зростанні. НПО повинні пояснити свою кінцеву роль донорам, бенефіціарам й прихильникам, а також обставини, за яких організація припинить існування, зіллється з іншою або ж змінить масштаби роботи. Ця вправа також допоможе керівникам НУО чіткіше окреслити свою теорію змін.

Концентруватися на головній діяльності. Як тільки кінцеву роль буде визначено, НУО може приділяти більше часу своїй ключовій діяльності, яка допомагає виконати місію. Для деяких організацій така концентрація буде означати «патологічну схильність до співпраці», коли це стосується обміну знаннями. Фокус на головній діяльності дозволить організації приймати, здавалося би, складні рішення з більшою готовністю. Якщо абсолютна мета організації, наприклад, передати свої процеси місцевим партнерам, тоді безпосереднє залучення в реалізацію моделі на місці не буде в найкращих інтересах НУО, навіть якщо такий крок швидко розширить сферу її охоплення.

Підготувати команду. Керівники НУО не просто обслуговують свою місію, але й людей, які долучилися до їхньої організації. Ці обидві ролі надзвичайно важливі, але, звісно, першочергова роль НУО – досягти соціальної мети. На етапі, коли організація вже майже досягла своєї кінцевої ролі, керівники НПО повинні проговорити з командою про вірогідне скорочення бюджету та персоналу. Якщо цим процесом управляти правильно, він створить відчуття мети, яким буде керуватися команда під час роботи в організації.

У свою чергу, перед донорам НУО постають інші імперативи.

Заповнити пробіл. Як ми підкреслили, уможливлення великої соціальної зміні необов’язково означає великі фінансові витрати. Але НУО дійсно потрібний мінімальний рівень фінансування, щоб вибудувати ключові спроможності. У нашому дослідженні ми помітили пробіл між точкою, у якій НУО можуть легко знайти фінансування від фундацій, і точкою, у якій вони будуть мати доступ до комерційного або державного фінансування. Донори можуть допомогти грантерам просунутися вперед у зменшенні соціально-капітальної прірви, а також співпрацювати з ними у розробці стратегії сталого зростання.

Інвестувати у каталітичний вплив. Оцінюючи грантерів, донори мають звертати увагу на загальний або потенційний вплив на поле окремого грантера. Традиційно звертається увага на безпосередній (постачання медичних послуг бенефіціарам, наприклад) або опосередкований вплив. Але слід зважати й на каталітичний вплив, якого може досягнути НУО на своєму шляху до ендгейму, наприклад державної або комерційної адаптації. Так само, при розподіленні грантів донорам слід менше керуватися деталями на кшталт «Скільки потрібно коштів для реалізації конкретної програми?», а краще направити зусилля на широкі проблеми, вирішення яких допоможе виконати місію. Деякі донори вже користуються таким підходом. The Skoll Foundation, наприклад, репозиціонувала свій портфель на конкретні цільові сектори (освіта й економічні можливості, вода й санітарія) і фінансує НУО (у формі грантів на інновації), які потенційно можуть змінити ці сектори.

Підтримувати на шляху до кінцевої ролі. Визнаючи, що соціально-капітальна прірва загрожує можливостям НУО реалізувати свій потенціал, донори повинні підтримувати грантерів, допоки вони не перейдуть у стадію кінцевої ролі, а також протягом неї. Замість клаптикової допомоги великій кількості НУО, слід допомагати найбільш багатообіцяючим, які можуть уможливити масштабні соціальні зміни. Більше того, питання «Яка ваша кінцева роль?» має стати частиною грантового процесу. Володіючи такою інформацією, донори можуть легко визначили, коли грантер зміститься у сторону (наприклад) комерціалізації або тиражування.

У кінцевому підсумку, мета НУО – не невизначене збільшення бюджету (чи навіть свого охоплення). Її справжня мета радше уможливити соціальні зміни. Аналіз НУО відповідно до їхньої кінцевої ролі– наступний етап максимізації змін у неприбутковому секторі. Керівники НУО повинні визначити кінцеву роль на ранньому етапі, а донорам необхідно допомогти прийти до цієї ролі.

Можливо, ще ніколи в історії у соціального сектору не було стільки потенціалу. Його наповнюють професіонали нового покоління, рушійною силою для яких є мета. Вони озброєні новітніми бізнес-моделями та інструментами, які мобілізують соціальні зміни. Тим не менш, щоб реалізуватися в соціальному секторі по-справжньому, ці лідери й інші повинні почати діалог про кінцеву роль, до якого вони прагнуть.ПОВНА ВЕРСІЯ


end-game_cover

Залиште коментар

Будь першим хто прокоментував

avatar
wpDiscuz